Upcoming Events

November 1, 2021 – Board Meeting – 7:00 p.m.

November 9, 2021 – General Meeting – Geneva Public Library 6:30 - 9:00 p.m.

November 16, 2021 – Meet & Greet – 6:00-7:45 p.m. Galena Winery (477 S. Third Street)

December 6, 2021 – Board Meeting – 7:00 p.m.

December 14, 2021 – General Meeting – 6:30 p.m.

January 4, 2022 – Board Meeting – 7:00 p.m.

January 11, 2022 – General Meeting – 6:30 p.m.

January 31, 2022 – Board Meeting – 7:00 p.m.

February 8, 2022 – General Meeting – 6:30 p.m.

February 28, 2022 – Board Meeting – 7:00 p.m.

March 8, 2022 – General Meeting – 6:30 p.m.

April 4, 2022 – Board Meeting - 7:00 p.m.

April 12, 2022 – General Meeting - 6:30 p.m.

April 27, 2022 – Bunco Event

May 2, 2022 – Board Meeting - 7:00 p.m.

May 10, 2022 – General Meeting - 6:30 p.m.

June 6, 2022 – Board Meeting - 7:00 p.m.

June 14, 2022 – General Meeting - 6:30 p.m.